Beelddenken

Is jouw kind een BEELDDENKER?

Herken je één van onderstaande dingen bij je kind?

 • Leerachterstand
 • Wisselende scores op school
 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Autisme of PDD-NOS
 • Hoogbegaafdheid
 • Heeft je kind moeite met leren en heb jij het idee dat er niet ‘uit komt wat er in zit’?
 • Kun je eindeloos dingen uitleggen, maar lijkt het niet te ‘landen’?
 • Heeft bijles geen effect?

Dan zou het kunnen dat je kind een andere leerstijl heeft, die niet aansluit bij de manier waarop we onze kinderen lesgeven. Dan is je kind wellicht een BEELDDENKER! Je kunt het vergelijken met iemand die je in het Chinees iets uitlegt. Als jij geen Chinees begrijpt, dan helpt het niet om de boodschap te herhalen, dan zul je de uitleg op een andere manier moeten aanbieden als je wilt dat de ander je begrijpt. Zo werkt dat ook met beelddenken. Door de lesstof op een andere manier, in hun eigen taal, aan te bieden kunnen beelddenkers het wèl leren!

Of jouw kind in beelden denkt is heel eenvoudig te testen! Blijkt je kind inderdaad een beelddenker? Lees dan vooral verder! Er is namelijk een goede, eenvoudige en bewezen manier om je kind te helpen met leren (leren)!! Namelijk de methode: Ik leer anders!

Beelddenken – wat is dat eigenlijk?

Beelddenken is het denken in structuren, niet per se in plaatjes. Het overgrote deel van de mensen denkt in woorden, hierop is ons onderwijs gebaseerd. Een kleine groep mensen, ca. 5 – 20 %, denkt in beelden. Lesstof wordt op scholen aangeboden op een manier die niet aansluit bij hoe deze kinderen leren. Vaak presteren zij onder hun niveau, omdat ze simpelweg de manier waarop de stof wordt aangeboden niet kunnen verwerken of onthouden. Zijn beelddenkers dan dom? Zéker niet! Zelfs hoogbegaafde kinderen, waar het leren niet vanzelf gaat, kunnen beelddenkers zijn. Beelddenken zegt dus niets over het IQ, maar alleen over de manier waarop je informatie verwerkt. Wel komt beelddenken vaak voor bij autistische mensen en mensen met een verstandelijke beperking, maar dat komt mede doordat zij de woorden-wereld vaak niet (goed) kennen.

Beelddenken komt vaak voor bij kinderen met:

 • Dyslexie, dyspraxie, etc.
 • AD(H)D
 • Hooggevoeligheid
 • Hoogbegaafdheid
 • Autisme

Hoe help je een beelddenker?

Door beelddenkende kinderen de lesstof op een andere manier aan te bieden kun je ze helpen om wèl te leren. De methode ‘Ik leer anders’ is speciaal voor hen ontwikkeld. In de methode leer ik jou en je kind om anders met de lesstof om te gaan.

Hoe leert een beelddenker anders?

Een beelddenker leert van achteren naar voren!

Een beelddenker heeft eerst een overzicht nodig van het geheel, daarna kan hij de delen plaatsen. Vergelijk het maar met een puzzel. Op school krijgen kinderen vanaf groep 3 steeds puzzelstukjes informatie aangereikt. Het is de bedoeling dat ze aan het eind van groep 8 van deze 1000 losse stukjes een kloppende puzzel kunnen leggen. Alleen … hebben ze de doos, dus het verwachte eindresultaat, nooit mogen bekijken. Voor woorddenkende kinderen is dat geen probleem, maar beelddenkers raken hier de weg kwijt. Laat je ze echter in groep 3 al zien wat er van hen verwacht wordt en waarom ze dingen leren, je laat ze dus het plaatje op de doos zien, dan kunnen ze de losse puzzelstukjes informatie plaatsen en zijn ook zij in staat om de puzzel op de ‘goede’ manier te leggen.

Een beelddenker leert en denkt in structuren.

Een beelddenker denkt niet per se in prentenplaatjes, maar ze denken in structuren. Ikzelf bijvoorbeeld zie een jaar als een halve cirkel, die begint onderaan in januari, en loopt door tot december boven in. Bij het begin van het jaar ‘kiept’ de cirkel weer naar onderen. De maanden, vakanties en andere gebeurtenissen in een jaar hebben een plek op de halve cirkel, zo oriënteer ik me in de tijd. Ook naar een jaar er voor of er na zie ik voor me in de halve cirkel voor of na het jaar waarin ik nu zit. Ook een week heeft een patroon.

 

Beelddenkers denken driedimensionaal.

Huh? Ja! Zij kunnen dingen van meerdere kanten bekijken en doen dat ook voortdurend, ze zijn zich hier niet van bewust. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook met letters. Een b is een streepje met een bolletje er aan. Dat is de p ook en de d en de q … voor een beelddenker zijn dat dus dezelfde ‘letters’… niet zo handig als je dingen leest. Daarnaast hebben letters niet perse een vaste plek, dus woorden als bijvoorbeeld ‘bord’ en ‘brood’ kunnen voor een beelddenker ‘hetzelfde’ zijn.

Driedimensionaal denken is super handig als je een oplossing voor een probleem moet bedenken. Alleen liggen de bedachte oplossingen niet altijd voor de hand, waardoor ze niet altijd goed worden geïnterpreteerd en daardoor fout worden gerekend bij een toets. Met als gevolg een laag /lager cijfer. Maar als je navraagt hoe het kind tot deze oplossing is gekomen, kan het heel goed zijn dat de som die hij heeft opgelost wel degelijk goed was, alleen was dat niet de som die er werd gevraagd.

Een beelddenker legt heel snel verbanden (associeert).

Staat er het woord ‘vader’ dan kan hij heel goed ‘papa’ zeggen. Als hij ‘vader’ leest, ziet hij een beeld van zijn vader in zijn hoofd, daar zegt hij doorgaans ‘papa’ tegen, dus dat is wat hij uitspreekt.

Een beelddenker beleeft de wereld,

hij is er onderdeel van. Hij ruikt, voelt, ziet en hoort de wereld. Iemand die in woorden denkt beziet de wereld meer van een afstand.

Een beelddenker lijkt vaak een dromer,

maar in werkelijkheid vertaalt hij waarschijnlijk wat de leraar of lerares vertelt in beelden in zijn hoofd. Op die manier kan hij het verhaal onthouden.

Je kunt je voorstellen dat niet iedere les, of ieder onderwerp zich even goed leent voor een boeiend verhaal in je hoofd, dus afdwalen in je eigen wereld is soms ook aantrekkelijker 😉.

Heb jij het idee dat je kind een beelddenker is? Doe dan de test.

En meld je kind aan voor de training! 

“Door het inrichten van mijn hoofd blijven dingen op hun plek, alles dwarrelt niet meer door mijn hoofd. Ik gebruik het bijvoorbeeld ook als we spelling doen. Dan ga ik naar mijn letterkamer in mijn hoofd. Dan doe ik de andere kamers op slot. Daardoor kan ik makkelijker wisselen van kamer. Dat hielp me ook heel goed bij de Cito-toets!”

“Ik snap veel dingen veel beter, bijvoorbeeld breuken, de grote deelsommen en spellingwoorden en werkwoorden.”

Wout – 12 jaar

Aanbod

In 6 sessies help ik je kind en jou op weg in de leerwereld van een beelddenker. Aan de hand van het werkboek Ik leer anders, neem ik jullie mee. We doorlopen de verschillende onderdelen en daarmee gaan jullie thuis verder aan de slag. Voor het leren van de woorden is er een onlinetrainer beschikbaar via de site Ik leer anders. Ik maak een leerling account voor jullie aan en daarmee kun je thuis oefenen, ook kun je zelf woordpakketten maken. Bijvoorbeeld van de te leren spelling woorden van dat moment.

Wat leert je kind in de basistraining?

 • Onthouden van informatie
 • Taal: spellen, lezen
 • Rekenen: tafels, plus en min sommen
 • Klokkijken

Traject ‘Ik leer anders’ bestaande uit:                                                            

 • Werkboek Ik leer anders,
 • 6 coaching sessies van max. 60 minuten à € 75
 • gratis de online trainer waarbij je online thuis alle woordpakketten van school kunt trainen

Totaal € 489,- (incl. BTW)

Extra sessies kosten € 75,- per uur.

Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo. In de meeste gevallen zijn 6 sessies voldoende om de methode samen door te nemen. Soms zijn extra sessies nodig. Naast de training gaan jullie thuis zelf aan de slag met het werkboek en de online trainer.

Extra sessies zijn ook mogelijk voor breuken leren, verslagen en spreekbeurten maken. Handvatten en tips voor de middelbare school voor het leren van vreemde talen, biologie, wis- en natuurkunde etc.

Persoonlijke ervaring, ik ben zelf een beelddenker!

Dat ik een beelddenker ben weet ik al heel lang, dat onze zoon het ook is weet ik ook al heel lang, maar dat een beelddenker echt anders leert weet ik pas sinds kort! En het was voor mij een grote schok dat hier bij onze zoon op school nooit aandacht voor is geweest! Pas toen onze zoon in groep 7 zat kwam ik, bij toeval, de methode Ik leer anders tegen. Wat ik hoorde was allemaal herkenning, van mezelf en van hoe onze zoon leert. Als moeder en als kindercoach stond ik meteen AAN! Hoezo had niemand mij verteld dat deze kinderen de lesstof van school niet kunnen begrijpen? Hoezo had school ons hier nooit iets over verteld? Ik was in shock èn super strijdbaar! Hier wilde ik alles van weten!

Ik heb me aangemeld voor de coachtraining en ben thuis aan de slag gegaan met onze zoon.

Ik realiseerde me dat de manier waarop ik onze zoon tot dan toe hielp met zijn huiswerk precies aansloot bij zijn leerstijl. Ik kleurde de zwart-wit topo-kaarten voor hem in, zodat hij ze makkelijker kon leren. Precies zoals ik het vroeger voor mezelf ook had gedaan. In een razend tempo kende hij de toetsen en haalde hoge cijfers. Maar … met spelling bleef hij maar dezelfde fouten maken, de regels leken niet te ‘landen’ en ik had geen idee hoe ik hem daar bij kon helpen. Behalve herhalen, herhalen, herhalen. Engelse woordje leerde hij thuis heel snel, als ik er een verhaal van maakte. Losse rijtjes werkten niet. Voor alles wat we thuis konden voorbereiden, waarbij ik hem hielp met leren, haalde hij goede cijfers. De dingen die hij onverwacht op school moest maken, zoals dictees, waren van een veel lager niveau. Er leek niet uit te komen wat er in zat.

Ook zijn spreekbeurt, boekbespreking en verslagen maken we op de beelddenk-methode, hij vindt het leren ineens super leuk! Nu zijn we bezig met de training en het leren van alle woorden in de online trainer. We zijn er nog niet, maar het is prachtig om te zien dat hij veel meer plezier heeft in het leren, meer zelfvertrouwen heeft en dat de stof blijvend in zijn hoofd zit. Na 4 maanden had hij zijn schooladvies al met 1,5 niveau verhoogd!! De kwartjes zijn in eens gevallen! Dat niveau ging zelfs nog iets omhoog en dat heeft hij zelfs op Cito-toets gehaald. Hij gaat vol vertrouwen naar de Middelbare school!

Zijn droom om later te gaan studeren is weer binnen bereik gekomen.  

Dit gun ik ieder kind wat anders leert!

Enthousiast geworden? Ik ontmoet jullie graag, aanmelden kan hier

Wil je nog meer informatie? Kom dan naar een lezing over Beelddenken. Mocht je na de lezing je kind aanmelden, dan krijg je de kosten van de lezing terug als korting op het traject.