BRUSSEN

Je kunt een mens niets leren;

je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.

– Galileo Galilei –

Brussen zijn broers en zussen van een kind met een beperking of ernstige ziekte. Dat is soms lastig, of zelfs heel vervelend, maar gelukkig ook vaak leuk. Het is ook bijzonder en tegelijk heel leerzaam!

Ik help graag Brussen en hun ouders, omdat ik vanuit mijn eigen ervaring weet hoe het is. Onze oudste zoon (2006) heeft een verstandelijke beperking, onze jongste zoon (2010) ontwikkelt zich normaal. Maar hij is, door zijn broer, dus een Brus. Ook wij kennen de uitdagingen, maar we zien ook de mooie dingen en daar leren we veel van!

Als je Brus bent heb je meestal wat meer uitdagingen dan kinderen met ‘normale’ broers of zussen. Er wordt meer gevraagd van je geduld en je aanpassingsvermogen. Een Brus moet vaak langer op iets wachten, of mensen gaan er al snel vanuit dat hij /zij iets al wel zelf kan. Terwijl dit kind ook gewoon hulp of aandacht nodig heeft.

In een gezin ‘met een uitdaging’ is het in huis ook vaak drukker dan bij anderen. Vanwege alle extra prikkels zit het Brussen-hoofd, of dat van jou als ouder, misschien sneller vol. Soms lopen er mensen rond die komen helpen, of het kind met de beperking of ziekte maakt steeds geluid. Het is heel logisch dat een Brus zich dan gaat aanpassen, misschien door heel boos te worden, of door zich terug te trekken en onzichtbaar te zijn.

Voor Brussen lijkt het vaak of er meer tijd en aandacht aan de ‘andere’ broer of zus wordt besteed. Het kan een gevoel van oneerlijkheid geven of achtergesteld worden. Het is dan fijn als ze uitleg krijgen. Dat de broer of zus nu eenmaal meer hulp nodig heeft. Dat de aandacht op een andere manier wordt verdeeld. Dat iedere ouder heel hard zijn best doet om er voor elk kind te zijn.

 

Voor Brussen en hun ouders

Ik help jullie graag om oog voor elkaar te hebben en te houden. Ik kan Brussen helpen door hen te laten zien waar ze goed in zijn, of ik help ze anders naar de situatie te kijken.

Dit kan in een individuele coaching of door een groepstraining De Sterrenreis.

Ouders kan ik helpen door te luisteren, ik herken je verhaal ècht. Samen gaan we kijken wat er in jullie situatie nodig is. Zodat iedereen zijn eigen plek in kan nemen en de aandacht krijgt die hij of zij verdient. En dat geldt ook voor jullie als ouders!

Leestip!

Het boek “Len en zijn broer”, van Maud Wilms was voor ons gezin heel herkenbaar.

Dit is een link naar een filmpje van Maud over het boek: https://www.youtube.com/watch?v=LnM6UEGAAbQ