LEZINGEN

Over kinderen, hun gedrag of hun ontwikkeling kan ik verschillende lezingen verzorgen.

Heeft u interesse in bijvoorbeeld een lezing voor uw school, een ouderavond of een studiedag, of voor een andere gelegenheid, dan kunt u contact met mij opnemen.

De Ontwikkeling van kinderen

Heb je er wel eens bij stil gestaan dat er in iedere levensfase van je kind een ander onderdeel van zijn/ haar ontwikkeling centraal staat?

Iedere ca. 7 jaar start er een nieuwe fase, elke fase heeft zijn eigen thema. Als er in een kinderleven dingen gebeuren in een bepaalde levensfase, dan heeft dat soms voor de rest van het leven effect. Bijvoorbeeld op hoe goed jij grenzen kunt aangeven, of hoe je met emoties omgaat … 

Nieuwsgierig? Infomeer dan naar de lezingen die ik over dit onderwerp geef.

Is jouw kind een Beelddenker?

Leerachterstand en helpt bijles niet? | Dyslexie | AD(H)D | Hoogbegaafd, maar hij komt niet tot leren? | Komt er niet uit wat er in zit? 

Grote kans dat je kind een BEELDDENKER is. Beelddenkers denken en leren op een andere manier dan mensen die in woorden leren. Het zegt niets over hun intelligentie, het zegt enkel dat de manier waarop ze op school lesstof krijgen aangeboden, niet past bij hun leerstijl.

En nu?? 

In een paar minuten kun je testen of iemand een beelddenker is. Als dat zo is help ik jullie op weg naar een passende leermethode. Tijdens de lezing leg ik meer uit over beelddenken (vanuit mijn eigen ervaring!) en ik leg uit wat ik voor jullie kan doen.